Đình chỉ đơn vị kiểm toán công ty thành viên Tân Hoàng Minh

Đình chỉ đơn vị kiểm toán công ty thành viên Tân Hoàng Minh

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hóa, một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã có quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) từ ngày 19/5 đến hết ngày 31/12/2022. Cùng với đó, cơ quan quản lý chứng khoán cũng đình chỉ tư cách kiểm toán viên với 2 cá nhân là bà Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Nguyễn Trần Hằng Phương.

Trong đó, 2 kiểm toán viên này đều thuộc Công ty CPA Hà Nội, thời gian đình chỉ tư cách kiểm toán viên cũng kéo dài đến hết năm nay.

Hiện, Uỷ ban Chứng khoán không công bố lý do cụ thể đình chỉ tư cách kiểm toán viên và công ty kiểm toán với các đối tượng kể trên. Tuy nhiên, bà Hồng Thu và Hằng Phương cùng Công ty CPA Hà Nội chính là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ năm 2021 của Công ty CP Tổng Bách Hóa (TBH) - một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Quảng cáo

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn gửi Tổng Bách Hóa liên quan báo cáo tài chính năm 2021 của công ty này do CPA Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn kiểm toán liên quan đến "chất lượng kiểm toán" của báo cáo tài chính năm 2021.

Theo khẳng định của cơ quan quản lý chứng khoán, phía kiểm toán của  Công ty CPA Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, chưa thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2021 của công ty.

Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán đề nghị Tổng Bách Hóa phải thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.

Về Công ty Tổng Bách Hóa, đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với 96,65% vốn thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh (công ty con của Tân Hoàng Minh). Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất thuộc tập đoàn này đang giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản An Gia dự tính phát hành khoảng 11,17 triệu cổ phiếu mới để thực hiện đợt trả cổ tức năm 2021. Vốn điều lệ của AGG sẽ tăng lên gần 1.230 tỷ đồng sau khi phát hành.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia