GDP quý III/2022 vượt mọi dự báo, tăng 13.67%

GDP quý III/2022 vượt mọi dự báo, tăng 13.67%

Theo Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng 13.67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3.24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12.91%; khu vực dịch vụ tăng 18.86%.

Tiêu dùng tăng 10.08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 38.21% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 8.7%, đóng góp 21.13%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9.32%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 2.72%. Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 40.66%.

GDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 8.83% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.

Ngoài ra, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9.44%, đóng góp 41.79%; khu vực dịch vụ tăng 10.57%, đóng góp 54.17%.

Cụ thể, ngành nông nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 2.43% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0.22 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành lâm nghiệp tăng 5.2% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0.03 điểm phần trăm. Ngành thủy sản tăng 4.43%, đóng góp 0.12 điểm phần trăm.

Quảng cáo

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp có xu hướng phục hồi nhanh với mức tăng 9 tháng năm 2022 đạt 9.63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10.69%, đóng góp 2.74 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 8.55%, đóng góp 0.59 điểm phần trăm cho ngành kinh tế.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng 9 tháng năm 2022 đạt 10.57%, đây là mức cao nhất của 9 tháng các năm 2011-2022. Nổi bật như: Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10.24% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành vận tải kho bãi tăng 14.2%, đóng góp 0.83 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ với mức tăng 41.7%, đóng góp 0.81 điểm phần trăm.

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9.05%, đóng góp 0.52 điểm phần trăm; ngành thông tin và truyền thông tăng 7.65%, đóng góp 0.5 điểm phần trăm. Riêng ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 2.67%, làm giảm 0.04 điểm phần trăm do dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11.27%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38.69%; khu vực dịch vụ chiếm 41.31%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8.73%.

Về sử dụng GDP 9 tháng năm 2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 7.26% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 44.46% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế. Tích lũy tài sản tăng 5.59%, đóng góp 18.46%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8.94%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4.74%. Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 37.08%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 29/11 tới đây, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và sẽ có nhiều quyết định quan trọng liên quan tới cổ phiếu, cổ tức.

Thứ bảy, 26/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia