ảnh hưởng của Covid-19

12:45, 22/05/2021

Theo thống kê của Reuters, số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ Latin và Caribe đã vượt qua 1 triệu ca vào 21/5 khi đại dịch đang trở nên tồi tệ hơn ở khu vực có tỷ lệ tử vong bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia