BioNTech

10:45, 20/05/2021

Việc nâng mức thời gian bảo quản này sẽ tạo thêm nhiều thuận tiện cho quá trình vận chuyển vắc xin cũng như quá trình lưu trữ, quản lý trước khi tổ chức tiêm phòng cho người dân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia