Bộ Tứ (The Quad)

14:10, 22/09/2022

Các quốc gia sản xuất chip hàng đầu bao gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang thành lập liên minh, với mục tiêu đảm bảo chuỗi cung ứng và ngăn Trung Quốc đạt được vị trí hàng đầu trong ngành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia