bộ xây dựng

07:30, 29/09/2022

Bộ Xây dựng cho rằng 2 dự án Trạm biến áp 220kV Mê Linh và đấu nối, Đường dây 220kV Mê Linh - Bá Thiện (Vĩnh Phúc) tồn tại các tiêu chuẩn xây dựng cũ và không phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia