bộ xây dựng

Thứ ba lúc 21:22

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát, tổng hợp báo cáo khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia