cải tạo chung cư cũ

Thứ tư lúc 07:40

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM giao các quận có chung cư cấp D rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời cũng đề xuất thứ tự chung cữ cũ ưu tiên thực hiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia