14 chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm, TP. HCM tìm cách xử lý

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM giao các quận có chung cư cấp D rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời cũng đề xuất thứ tự chung cữ cũ ưu tiên thực hiện.
14 chung cư cũ ở mức độ nguy hiểm, TP. HCM tìm cách xử lý

Văn phòng UBND TP. HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình về tiến độ thực hiện Chương trình sửa chữa, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, ông Lê Hoà Bình giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) rà soát, đề xuất chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của toàn bộ 14 chung cư cấp D (cấp nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào, cần di dời khẩn cấp) để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Đồng thời, Sở QH-KT TP cũng đề xuất điều chỉnh chức năng của các khu đất chung cư có diện tích, quy mô nhỏ, không đáp ứng các tiêu chí cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Về 14 chung cư cũ đang ở mức độ nguy hiểm này, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cũng giao UBND các quận có chung cư cấp D rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể phương án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các địa phương đề xuất thứ tự chung cư cũ ưu tiên thực hiện, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng hằng tuần phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét giải quyết các vướng mắc cụ thể của 14 chung cư cấp D. Hằng tuần sở tổng hợp, báo báo đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư có sử dụng đất không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP để tổ chức họp xem xét giải quyết theo quy định, theo từng địa bàn các quận có chung cư cấp D.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, TP giao Thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP (Sở TN&MT) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 14 chung cư cấp D.

Ngoài ra, về công tác kiểm định, sửa chữa các chung cư cũ, Sở Xây dựng TP chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, đề xuất cụ thể danh mục những chung cư cũ cần thiết phải kiểm định bổ sung để tránh lãng phí ngân sách.

Về kinh phí thực hiện kiểm định, sửa chữa chung cư cũ sẽ do Sở Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn chi thường xuyên phục vụ cho công tác kiểm định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nguồn vốn thực hiện sửa chữa các chung cư cũ trên địa bàn TP.

Có thể bạn quan tâm