Hà Nội dự kiến cải tạo 10 chung cư cũ trong 5 năm tới

Sở Xây dựng Hà Nội đang nghiên cứu lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến cải tạo, xây dựng lại 10 khu chung cư cũ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm thúc đẩy cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, UBND thành phố sẽ triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Ban hành kế hoạch tổng rà soát, khảo sát, kiểm định chung cư cũ; kế hoạch lập quy hoạch chi tiết chung cư cũ; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố; lựa chọn nhà đầu tư; lập hội đồng thẩm định để xem xét, phê duyệt chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo lập quỹ nhà tạm cư; nghiên cứu, ban hành chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư...

Riêng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang được Sở Xây dựng nghiên cứu trên cơ sở tổng rà soát, khảo sát, kiểm định nhà chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-12. Nội dung kế hoạch bảo đảm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm. Theo đó, danh mục chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại được lập theo 3 nhóm: Nhóm các dự án đang triển khai chuyển tiếp từ giai đoạn trước năm 2021; nhóm dự kiến khởi công xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025 (sau khi có kết quả kiểm định); nhóm chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến lựa chọn triển khai 10 khu chung cư cũ, trong đó 6 khu có tính khả thi cao là: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân, và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư pháp - quận Ba Đình).

Trong đó, các khu chung cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D sẽ được triển khai cải tạo trước.

Đồng thời, thành phố đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; rà soát bổ sung nhà chung cư đơn lẻ nguy hiểm cấp D (phát sinh trong quá trình kiểm định); xem xét, triển khai dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Kế hoạch cũng sẽ xác định tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ khởi công, thời hạn hoàn thành của từng dự án. Cụ thể, với chung cư cũ dự kiến cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021-2025, sẽ hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết xong trong quý II hoặc quý III-2022, lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV-2022, khởi công trong quý I và quý II-2023, thời hạn hoàn thành khoảng 2-3 năm. Với các chung cư cũ còn lại sẽ triển khai theo kế hoạch trong những năm tiếp theo.

Với các dự án nằm trong danh mục 14 dự án đang triển khai, đủ điều kiện tiếp tục thì đẩy nhanh tiến độ để khởi công trong năm 2021 và 2022...

Có thể bạn quan tâm