Hà Nội muốn có báo cáo tiến độ cải tạo chung cư cũ đợt 1 trước 20/2

Các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc; UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Đợt 1 trên địa bàn.
Hà Nội muốn có báo cáo tiến độ cải tạo chung cư cũ đợt 1 trước 20/2

Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện: Kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư cũ trên địa bản Thành phố - Đợt 1 theo kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố. Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố - Đợt 1 theo Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố. Tham mưu để xuất dẩy nhanh tiến độ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/02/2022.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố - Đợt 1 theo Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố. Tham mưu đề xuất đẩy nhanh tiến độ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/02/2022.

UBND Thành phố cũng giao UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông khẩn trương báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác có liên quan cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố theo các Kế hoạch đã được thành phố ban hành và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/02/2022.

Theo kế hoạch, các chung cư cũ đợt 1 gồm các khu chung cư: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh (quận Ba Đình) Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng (quận Đống Đa), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân).

Có thể bạn quan tâm