CENLAND

17:10, 20/08/2022

CenLand vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 185 triệu đồng vì hai nguyên nhân chính liên quan đến việc công bố thông tin và cấp các khoản vay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia