CenLand bị phạt vì cấp khoản vay cho loạt đơn vị

CenLand vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 185 triệu đồng vì hai nguyên nhân chính liên quan đến việc công bố thông tin và cấp các khoản vay.
CenLand bị phạt vì cấp khoản vay cho loạt đơn vị

Ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand HoSE: CRE) với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Nguyên nhân CenLand bị xử phạt là do công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Ngoài ra, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.

Ngoài ra, CenLand còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

Cụ thể, trong năm 2020, 2021, Công ty đã thực hiện cấp các khoản vay cho cho một loạt đơn vị khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bao gồm:

Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT của Công ty;

Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc của Công ty; 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông Công ty (CTCP Tập đoàn Thế Kỷ).

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE) được thành lập vào năm 2001, tiền thân là CTCP Phát triển Công nghệ Trường Thành. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi giới bất động sản, nghiên cứu và tư vấn marketing cho các dự án bất động sản.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2022, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 624 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ; giá vốn giảm 72% xuống còn 370 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp quý này của CRE ghi nhận 254 tỷ đồng - giảm hơn 15% so với quý II/2021.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 42%, đạt 37 tỷ đồng; chi phí lãi vay lại giảm 33% xuống còn hơn 38 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại lần lượt tăng 32% và 35% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, CenLand báo lãi ròng giảm 30% xuống còn 89 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của CRE đạt 2.566 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 289 tỷ đồng và 231 tỷ đồng, tương đương giảm 8% so với bán niên 2022.

Năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng - tương đương tăng trưởng 52% và 57% so với năm 2021. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ đạt được 30% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau nửa năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 19/8,

Ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Nguyên nhân Cen Land bị xử phạt là do công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật tại các báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Ngoài ra, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.

Ngoài ra, Cenland còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

Cụ thể, trong năm 2020, 2021, Công ty đã thực hiện cấp các khoản vay cho cho một loạt đơn vị khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bao gồm:

Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT của Công ty;

Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc của Công ty; 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty, ông Vương Văn Tường - Thành viên HĐQT của Công ty, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, Công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông Công ty (CTCP Tập đoàn Thế Kỷ).

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE) được thành lập vào năm 2001, tiền thân là CTCP Phát triển Công nghệ Trường Thành. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi giới bất động sản, nghiên cứu và tư vấn marketing cho các dự án bất động sản.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2022, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 624 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ; giá vốn giảm 72% xuống còn 370 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp quý này của CRE ghi nhận 254 tỷ đồng - giảm hơn 15% so với quý II/2021.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 42%, đạt 37 tỷ đồng; chi phí lãi vay lại giảm 33% xuống còn hơn 38 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại lần lượt tăng 32% và 35% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, CenLand báo lãi ròng giảm 30% xuống còn 89 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của CRE đạt 2.566 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 289 tỷ đồng và 231 tỷ đồng, tương đương giảm 8% so với bán niên 2022.

Năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng - tương đương tăng trưởng 52% và 57% so với năm 2021. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ đạt được 30% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau nửa năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 19/8, cổ phiếu CRE giảm 100 đồng còn 16.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 364.100 đơn vị.

giảm 100 đồng còn 16.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 364.100 đơn vị.

Có thể bạn quan tâm