CEO

13:57, 10/04/2021

Giám đốc điều hành McDonald’s Chris Kempczinski đã nhận được hơn 10,8 triệu USD tiền bồi thường cho năm 2020.

Networking – Những kỹ năng cần có của người CEO
08:21, 08/05/2020
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia