CEO

08:35, 05/08/2021

Ông Nguyễn Văn Lê sẽ rời ghế CEO của SHB trong gần 23 năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lê vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị tại SHB.

Networking – Những kỹ năng cần có của người CEO
08:21, 08/05/2020
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia