CEO Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024 bất thành

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O không tổ chức được Đại hội đồng cổ đông 2024 do không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
CEO Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024 bất thành
CEO Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2024 bất thành

Sáng 5/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã chứng khoán: CEO) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Danh sách cổ đông tham dự đại hội được Tập đoàn CEO chốt vào ngày 5/3/2023, CEO hiện đang lưu hành trên thị trường hơn 514 triệu cổ phiếu với 57.398 cổ đông sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp. Vốn hoá trên thị trường chứng khoán của CEO đạt 11.837 tỷ đồng.

Nhưng theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sáng ngày 5/4/2023, tính đến thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ phần mà cổ đông đại diện tham dự đại hội của CEO chỉ có 228 cổ đông, đại diện cho 174 triệu cổ phần, tương ứng chiếm tỉ lệ 33,98% tổng số cổ phần có biểu quyết của công ty.

Do vậy, Đại hội thường niên năm 2023 của CEO tổ chức thất bại vì không đạt điều kiện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều lệ công ty.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024, đối với lĩnh vực bất động sản, năm 2023, CEO tập trung triển khai các dự án trọng điểm. Cụ thể, thúc đẩy một số dự án tại Hà Nội, Phú Quốc, Quảng Ninh, Khánh Hoà và một số địa phương khác. Đẩy mạnh thi công dự án khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea (Quảng Ninh). Đến ngày 16/5/2023 tập đoàn tổ chức lễ cất nóc dự án này. Dự kiến, dự án sẽ được khai trương và vận hành vào dịp 30/4/2024.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của tập đoàn dự kiến tổng doanh thu hợp nhất là 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 150 tỷ đồng.

Vào năm ngoái, CEO cũng không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 vào ngày 30/6, do tổng số cổ phần mà cổ đông đại diện tham dự đại hội của CEO chỉ ghi nhận 91,1 triệu cổ phần, tương ứng chiếm tỉ lệ 35,42% tổng số cổ phần biểu quyết.

Sau đó, ngày 25/7/2023, Tập đoàn C.E.O mới tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2023, Tập đoàn C.E.O ghi nhận hơn 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, đều giảm 45% so với năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, giá trị hàng tồn kho của CEO Group đạt 1.272 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Song, chi phí xây dựng dở dang tăng 27% lên 1.540 tỷ đồng, chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City và Khu du lịch Green Hotel & Resort.

Về nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.186 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.480 tỷ đồng và nợ dài hạn là 706 tỷ đồng. Cụ thể, tổng dư nợ đi vay giảm 29% xuống hơn 821 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã vay gần 559 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 902 tỷ đồng.

Còn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 3.719 tỷ đồng lên 6.234 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản của Tập đoàn CEO đạt 9.421 tỷ đồng. Trong năm 2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 2.196 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm