chứng chỉ tiền gửi

07:54, 02/12/2020

Từ ngày 25/11/2020, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phát hành Chứng chỉ tiền gửi Phát lộc - 2020 dành cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất ưu đãi lên đến 7,5%/năm. Tổng mệnh giá đợt phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia