Chứng khoán Tiên Phong

10:05, 20/09/2022

Qua kiểm tra 21 công ty chứng khoán (gồm 7 công ty chứng khoán kiểm tra, thanh tra định kỳ và 14 công ty chứng khoán thanh, kiểm tra đột xuất), có 6 công ty chứng khoán vi phạm quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ TPDN riêng lẻ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia