cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

06:32, 26/11/2020

Đây là chia sẻ của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong tại Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp nhà nước và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” vừa được tổ chức mới đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia