cổ phiếu CTG

10:20, 25/05/2021

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ được bổ sung vốn hơn 6.977 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu nhà nước tại ngân hàng này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia