cổ phiếu CTG

13:22, 02/02/2022

Mới đây, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cập nhật số liệu mới nhất, theo đó hiệu lực có giá trị đến ngày 7/2 với tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại 3 ngân hàng thuộc nhóm “big four”. Cụ thể như sau:

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia