cổ phiếu LPB

Thứ hai lúc 19:11

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã: LPB) vừa công bố thông tin về giao dịch đăng ký mua vào cổ phiếu LPB của hầu hết các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng, một số thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia