Cổ phiếu VOS

08:00, 26/01/2022

Lũy kế cả năm 2021, lãi trước thuế của Vosco đạt hơn 530 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 187 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Vosco giảm từ 921 tỷ hồi đầu năm xuống 432 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia