CTCP Tập đoàn Hòa Phát

14:46, 26/07/2022

Hoà Phát ghi nhận doanh thu 37.714 tỷ đồng trong quý II vừa qua, nhỉnh hơn cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 4.023 tỷ đồng, giảm gần 59%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 12.229 tỷ đồng, thực hiện 46% kế hoạch năm.

Bao giờ cổ phiếu thép lại nóng?
08:17, 02/08/2019
Anh Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia