Dự báo giá thép chững lại, Tập đoàn Hoà Phát thận trọng với mục tiêu năm 2023

Tập đoàn Hòa Phát dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 150.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng...
Dự báo giá thép chững lại, Tập đoàn Hoà Phát thận trọng với mục tiêu năm 2023

Các chỉ tiêu trên lần lượt tăng 6% và giảm 5% so với thực hiện năm 2022. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 này của Tập đoàn Hòa Phát cũng cho thấy các mục tiêu đã được điều chỉnh giảm mạnh so với năm 2022 (kế hoạch doanh thu là 160.000 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong khoảng từ 25.000 – 30.000 tỷ đồng). 

Năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng lợi nhuận trước thuế là 9.923 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế là 8.444 tỷ đồng, trích cho Quỹ đầu tư phát triển 42,2 tỷ đồng nên lợi nhuận còn lại là 8.402 tỷ đồng. 

Thị trường thép đang có dấu hiệu tăng trưởng chững lại kèm theo lãi ròng năm 2022 chỉ đạt chưa đến 30% kế hoạch đề ra có lẽ là lý do khiến Tập đoàn Hòa Phát đặt ra chỉ tiêu năm 2023 giảm nhẹ so với năm 2022. 

Năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát cũng sẽ tiếp tục đề xuất trích lập nhiều loại quỹ. Cụ thể, Quỹ đầu tư phát triển được Uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc xem xét quyết định trích và chi quỹ cụ thể; Quỹ khen thưởng Phúc lợi được đề xuất trích tối đa 5% của lợi nhuận sau thuế. Về Quỹ khen thưởng Ban điều hành Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên cũng được trích tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế nếu vượt kế hoạch 8.000 tỷ đồng và sẽ có phương án, hình thức và mức thưởng cụ thể sau đó. 

Đáng chú ý, năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát không có kế hoạch chia cổ tức. TRước đó, năm 2021, tập đoàn này chia cổ tức với tỷ lệ 35%, trong đó tỷ lệ bằng cổ phiếu là 30% và tiền mặt là 5%. Năm 2022, tập đoàn này cũng chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 25%. 

Một số công ty chứng khoán cũng từng dự phóng về kết quả kinh doanh của ông lớn ngành thép Hoà Phát. Cụ thể, Chứng khoán KB cho rằng, năm 2023, doanh thu có thể đạt 126.770 tỷ đồng và lãi ròng gần 3.800 tỷ đồng. Chứng khoán SSI thì đánh giá, năm nay, tổng doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát có thể là 121.000 tỷ đồng, lãi ròng có thể là 9.700 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu, mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát đang giao dịch ở ngưỡng 21.200 đồng/cổ phiếu.

tập đoàn Hòa Phát
Diễn biến thị giá HPG thời gian qua

Có thể bạn quan tâm