Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

15:46, 03/05/2020

Trong 14 ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh thường xảy ra tranh chấp tiêu dùng thì dịch vụ tín dụng tiêu dùng thuộc ngành hàng tài chính, bảo hiểm, ngân hàng vẫn là lĩnh vực bị phản ánh, khiếu nại thông qua tổng đài nhiều nhất, chiếm 21,8% tổng cuộc gọi.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia