Đại hội cổ đông

10:57, 30/04/2021

Ngày 29/4, tại TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (mã: LPB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, chia cổ tức 12%, ông Nguyễn Đức Thuỵ đã được bầu vào HĐQT.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia