đăng kiểm xe

08:09, 27/05/2023

Tình trạng các trung tâm đăng kiểm quá tải trên địa bàn sẽ còn kéo dài ít nhất thêm 3 tháng nữa. Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phải trưng dụng 82 đăng kiểm viên đã bị khởi tố bị can (hoặc đang trong diện bị điều tra) để phục vụ công tác đăng kiểm...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia