5 siết và 5 mở trong quy định mới về kiểm định xe cơ giới

Hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hiện nay có 5 quy định “siết” và 5 quy định “mở” để một mặt giúp quản lý chặt chẽ, mặt khác cũng tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị tham gia hoạt động này.
kiểm định xe cơ giới

Sáng 16/6, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, Nghị định 139 quy định 5 "siết" gồm: Quản lý chặt chẽ hơn việc cấp phép cho các đơn vị đăng kiểm khi yêu cầu bổ sung thêm văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của địa phương; Phân cấp rõ ràng, minh bạch về trách nhiệm quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong việc cấp phép, quản lý hoạt động các đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên; Quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về cơ cấu tổ chức, nhân lực của đơn vị đăng kiểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, phụ trách bộ phận kiểm định, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; Tăng chế tài xử lý vi phạm của đơn vị đăng kiểm, đăng kiểm viên để tăng tính răn đe; Tăng trách nhiệm của đơn vị đăng kiểm, ràng buộc trách nhiệm của tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm nếu để xảy ra sai phạm.

Còn 5 mở gồm: Các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các đơn vị vận tải, các đơn vị đăng kiểm của công an, quân đội có thể tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định (khi được sự cho phép của Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng); Các lực lượng công an, quân đội được tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới dân sự trong trường hợp cấp bách; Điều chỉnh số lượng nhân sự tối thiểu trong dây chuyền nhằm giảm nguy cơ dừng hoạt động đồng thời khuyến khích các đơn vị đăng kiểm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Điều chỉnh giảm thời gian thực tập nghiệp vụ đối với các trường hợp đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô và Bãi bỏ quy định khống chế số lượng xe kiểm định trong ngày của đơn vị đăng kiểm nhằm phát huy tối đa sự chủ động, linh hoạt của các đơn vị đăng kiểm.

Ngoài ra, để tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng cũng phải cam kết làm việc 5 ngày/tuần, tối thiểu 8 giờ/ngày, đồng thời, tuân thủ các điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân lực chung của một trung tâm đăng kiểm thông thường.

Cụ thể, về cơ sở vật chất, mặt bằng đơn vị đăng kiểm là nơi dùng để bố trí các công trình phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng một khu đất, có diện tích tối thiểu sử dụng cho hoạt động kiểm định là 1.250m2 đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại I; 1.500m2 đối với đơn vị đăng kiểm có một dây chuyền kiểm định loại II và 2.500m2 đối với đơn vị đăng kiểm có hai dây chuyền kiểm định.

Đối với đơn vị đăng kiểm có từ 3 dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích sử dụng cho hoạt động kiểm định từ dây chuyền thứ 3 trở lên tăng thêm tương ứng cho mỗi dây chuyền không nhỏ hơn 625m2...

Có thể bạn quan tâm