đầu tư

Thứ tư lúc 09:30

PepsiCo đã mua lại 8,5% cổ phần của Celsius Drinks với khoản tiền lên đến 550 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia