điện thoại thông minh

10:02, 07/07/2021

LG Group đang hướng tới các kế hoạch tăng cường hợp tác với tập đoàn công nghệ Apple Inc. của Mỹ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia