Elon Musk

10:31, 06/05/2022

Elon Musk tạm thời giữ chức vụ CEO tại Twitter trong vài tháng sau khi hoàn thành việc tiếp quản công ty truyền thông xã hội trị giá 44 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia