Faros

10:26, 31/08/2022

Đại diện HNX cho biết ROS chưa được giao dịch trên UPCoM, việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu này sẽ được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia