gỗ trường thành

18:05, 13/01/2023

Từ ngày 11/1-12/1/2023, ông Võ Quốc Lợi - con trai của ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) mua vào 1 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia