HAGL Agrico

14:03, 01/11/2020

Kết thúc quý III/2020, cả Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico đều công bố những khoản thua lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia