hậu covid-19

18:13, 05/01/2023

Theo khảo sát của Alibaba.com khoảng 55% khách hàng tham gia khảo sát cho rằng thị trường thương mại điện tử vẫn có giá trị lớn đối với doanh nghiệp sau đại dịch và 32% khách hàng cho biết đây là thị trường có giá trị nhất đối với hoạt động của họ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia