Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA)

16:58, 05/10/2021

"Nếu khẩn trương giải quyết hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của mấy chục dự án nhà ở thương mại trên thì ngân sách nhà nước của thành phố sẽ có thể thu được hàng nghìn tỷ đồng" – Chủ tịch HoREA.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia