HSBC

15:08, 09/04/2021

HSBC và ADB (Ngân hàng Phát triển Châu Á) sẽ cung cấp khoản tài trợ lên đến 300 triệu USD để giúp chuỗi cung ứng của Châu Á tăng cường năng lực sản xuất vắc xin ngừa Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia