huy động vốn

Thứ năm lúc 09:06

Sunshine Homes dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổng thầu cho Dự án Hòn Rơm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia