lệ phí trước bạ ô tô

07:19, 26/05/2023

Nêu dẫn chứng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đại biểu Lê Văn Dũng (đoàn Quảng Nam) đã thẳng thắn đề xuất nên giảm 50% phí trước bạ với ô tô trong nước...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia