luật đầu tư công

08:10, 12/09/2021

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về một số giải pháp chủ yếu thực hiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia