luật đầu tư công

17:50, 08/08/2022

Cầu Hải Hưng vượt sông Chanh kết nối huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên với huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, chiều dài 950m, bề rộng cầu 12m.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia