New York

11:55, 06/12/2022

Singapore một lần nữa dẫn đầu trong danh sách những nơi đắt đỏ nhất để sinh sống, chia sẻ vị trí số 1 với Thành phố New York trong năm nay, theo Economist Intelligence Unit (EIU).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia