ngân hàng Nam Á

16:26, 15/01/2020

Mặc dù, khách hàng đã tất toán các khoản vay từ năm 2016 và 2017, tuy nhiên, cho đến đầu tháng 1/2020 Ngân hàng Nam Á vẫn chưa trả tài sản thế chấp cho chính chủ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia