Vì sao Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phong tỏa tài khoản của Giám đốc Công ty Sơn Hải Huệ?

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu phong tỏa tài khoản của bà Hà Mỹ Linh, là Giám đốc của Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Dịch vụ Sơn Hải Huệ.

Cụ thể, theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế theo Luật Quản lý thuế, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Dịch vụ Sơn Hải Huệ là bà Hà Mỹ Linh từ tài khoản số 916006103000002 (USD) mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phong tỏa tài khoản của Giám đốc Công ty Sơn Hải Huệ
Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phong tỏa tài khoản của Giám đốc Công ty Sơn Hải Huệ

Lực lượng chức năng ra quyết định là để thi hành thông báo về tiền nợ thuế quá hạn theo Thông báo của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công.

Lý do cưỡng chế là doanh nghiệp không chấp hành thông báo thuế nêu trên của cơ quan Hải quan. Số tiền bị cưỡng chế trên 230 triệu đồng.

Theo Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Dịch vụ Sơn Hải Huệ nợ thuế tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công từ năm 2012, hiện doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Theo quyết định, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á phong toả tài khoản số 916006103000002(USD).

Có thể bạn quan tâm