ngân hàng nhà nước

08:01, 22/06/2021

3 ngân hàng này đã có cam kết tài trợ cho VNA vay với tổng số tiền là 4.000 đồng từ nguồn tài cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước, dự kiến sẽ giải ngân trong cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia