người tiêu dùng

14:14, 12/01/2023

Chương trình khách hàng thân thiết luôn hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm người tiêu dùng, mang đặc quyền riêng tới từng thành viên. Điều này giúp khách hàng cảm thấy được đối xử đặc biệt và quan trọng đối với doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia