Nguyễn Đăng Quang

06:55, 27/12/2018

Sau giao dịch, CTCP Masan giảm lượng sở hữu cổ phiếu MSN từ 377,59 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 32,46%) xuống 365,21 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,4%).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia