Nguyễn Hoài Bắc

19:11, 31/10/2022

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn – trở về Việt Nam đầu tư từ những năm cuối thế kỷ 20...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia