Nguyễn Hoài Bắc

21:12, 10/08/2021

Ngày 10/8, doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư Đại Sơn ủng hộ tỉnh Ninh Thuận 50 000 USD, tương đường 1 tỉ 141 triệu đồng giúp địa phương phòng chống Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia