oceanbank

13:45, 28/11/2022

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (ngân hàng SCB) vừa thông báo áp dụng biểu lãi suất tiền gửi mới từ ngày 28/11. Theo đó, mức lãi suất huy động tiếp tục tăng ở hầu hết kỳ hạn so với biểu lãi suất trước đó áp dụng từ ngày 11/11.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia