Oracle

16:18, 05/12/2020

Chính quyền TT Donald Trump đã đưa ra quyết định không gia hạn tiếp cho ByteDance trong vấn đề thoái vốn công ty ở TikTok Mỹ, nhưng thể hiện quan điểm về các cuộc đàm phán liên quan đến "số phận" của ứng dụng này dự kiến vẫn phải tiếp tục.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia