phân bón giả

21:08, 04/10/2022

Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, những năm gần đây, nạn phân bón giả được kiểm soát, số lượng giảm đi nhiều.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia