phòng chống dịch Covid-19

15:12, 15/07/2021

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được hoạt động khi thực hiện phương châm “3 tại chổ” và xét nghiệm Covid-19 định kỳ 7 ngày/1lần cho người lao động.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia