phú yên

16:28, 11/03/2023

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (10 mỏ khoáng sản) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia